Ako môžete vypovedať PZP?

PZP

Predávate auto? Chcete znížiť platbu za Vaše povinné zmluvné poistenie? Alebo len zmeniť poisťovňu? Vo všetkých týchto prípadoch musíte ukončiť existujúce PZP. Aké sú možnosti ukončenia?

Zmena v PZP od 01.04.2015.

Produkt povinné zmluvné poistenie, tzv. PZP sa riadi zákonom č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Podľa zákona je možné zrušiť PZP z týchto dôvodov:

 • Nezaplatením lehotného poistného –  podľa toho, akú máte lehotu splatnosti  poistného (ročná, polročná, kvartálna). Pokiaľ poistenie zaniklo do 01.04.2015, mali ste zákonnú povinnosť uzavrieť poistenie do konca poistného obdobia u toho istého poisťovateľa. Ak poistenie zanikne z dôvodu neplatenia po 01.04.2015, táto povinnosť už neplatí. Nové poistenie PZP si v takomto prípade môžete uzavrieť v ktorejkoľvek poisťovni.
 • Podaním výpovede minimálne 6 týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia. Výpoveď musí byť doručená do poisťovne maximálne deň pred danou lehotou.
 • Poistenie môžete vypovedať do jedného mesiaca odo dňa, kedy poisťovni oznámite škodovú udalosť. Výpovedná lehota je v tomto prípade 1 mesiac.
 • Predajom motorového vozidla a následným prepisom na nového majiteľa PZP taktiež končí. A taktiež to platí pri vyradení vozidla z evidencie. V oboch prípadoch preukazujete poisťovni zmenu v technickom preukaze. Pri predaji stačí kópia technického preukazu, kde je odpis na nového majiteľa.
 • Pri krádeži motorového vozidla poisťovni predkladáte protokol z polície. Krádež ste povinný nahlásiť polícii.
 • Pri likvidácii motorového vozidla musíte vedieť poisťovni preukázať, že vozidlo bolo ekologicky zrecyklované.

Poisťovňa má nárok na poistné za obdobie do zániku poistenia. Ak poistenie skončilo nezaplatením, tak má poisťovňa nárok na alikvótnu časť poistného.

Po nezaplatení alikvótnej časti poistného si ho poisťovňa bude vymáhať právnou cestou. Preto odporúčame  vždy bez odkladu uhradiť dlžné poistné.

Postup pri výpovedi PZP.

 • Napíšete  písomnú žiadosť o výpoveď PZP. Univerzálny vzor výpovede nájdete na tomto linku.
 • V žiadosti uvediete svoje osobné údaje ako meno, dátum narodenia a adresu. Ako adresáta uvediete konkrétnu poisťovňu a jej adresu.
 • Nezabudnite uviesť číslo poistnej zmluvydátum účinnosti výpovede, evidenčné číslo, značku a typ vozidla.
 • V žiadosti odporúčam požiadať o zaslanie potvrdenia o bezškodovom priebehu a vrátenie preplatku poistného, ak nejaký vznikol.
 • Žiadosť môžete zaslať doporučene poštou na adresu poisťovne alebo odovzdať priamo na pobočke poisťovne. Vtedy si nezabudnite nechať potvrdiť doručenie výpovede na kópiu výpovede.
 • Pri predaji auta je potrebné priložiť kópiu technického preukazu minimálne s odpisom na nového majiteľa.

Najjednoduchšie je obrátiť sa na odborníkov – maklérov. V rámci starostlivosti o klienta sú tieto služby poskytované automaticky.

Zaujíma Vás, ako si vybrať kvalitné havarijné poistenie či PZP? Chcete vedieť viac o GAP poistení? Kontaktujte nás a využite možnosť bezplatnej konzultácie.

 

Ing. Pavol Krajkovič

Od roku 2005 sa venujem vyhľadávaniu ľudí, ktorí ktorí si chcú zmeniť život. Pomáham im, aby sa stali špičkovými profesionálmi. Je to moja vášeň.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.