7 rád ako si vybrať povinné zmluvné poistenie

PZP a pripoistenia

PZP alebo povinné zmluvné poistenie sa donedávna vnímalo ako produkt, kde hlavným kritériom na výber je jeho cena. Je to však správny pohľad? Pozrime sa na to dnes aj z inej stránky. Pripravili sme pre Vás 7 rád ako si vybrať vhodné PZP.

 

1. Cena cez internet nemusí byť tá najlacnejšia

Ak už máte ponuku z internetu, porovnajte si ju aj s ponukou od Vášho finančného sprostredkovateľa. Môže sa stať, že vďaka crosselovým zľavám Vám vie sprostredkovateľ dať lepšiu ponuku.

2. Zrušenie zmluvy pre neplatenie nemusí byť vždy tá správna cesta

Ak nestihnete dať výpoveď v zákonom stanovenej lehote minimálne 6 týždňov pred výročím zmluvy, je možné zrušiť zmluvu aj z dôvodu neplatenia. Tento postup má však svoje riziká. Aj keď ste do zániku PZP teoreticky poistený, môže sa stať, že poisťovňa (kvôli nezaplatenému poisteniu) odmietne plniť Vami zavinenú škodu. Zároveň novú poistnú zmluvu je možné uzatvoriť až po oznámení ukončenia platnosti pôvodného PZP. Inak by sa jednalo o súbeh poistení.

3. O porovnanie a prípadnú zmenu PZP sa zaujímajte skôr ako 2 mesiace pred výročím

Najmenej dva mesiace pred výročím PZP by ste sa mali zaujímať o nové ceny. Či je pre Vás zaujímavá ponuka pôvodnej poisťovne, alebo budete poisťovňu meniť. Pri zmene je dôležité doručiť výpoveď ideálne priamo do pobočky poisťovne. A nechať si kópiu potvrdiť. Výnimkou je Kooperatíva, ktorá má vo všeobecných poistných podmienkach, že výpoveď musí byť doručená písomne.

4. Preverte si, či poisťovňa plní v časových či v nových cenách

Štandardne s plní v tzv. časových cenách. Časové ceny sú ceny sú znížené o amortizáciu (opotrebenie v závislosti od toho. koľko rokov ten diel už bol používaný). Sú však poisťovne, ktoré plnia v nových cenách. Čo sa môže stať? V prípade, že by ste spôsobili nehodu a poškodený by nebol spokojný s výškou preplatenej škody poisťovňou, tak môže zvyšok požadovať na doplatenie od Vás ako vinníka. Znamená to zbytočný súdny spor. Veľa nervov, stresu a aj peňazí.Aj preto odporúčame vyberať si poisťovne, ktoré plnia v nových cenách.

5. Zaujímajte sa aj o možné pripoistenia

Podľa toho v akom teréne auto často jazdí a tiež v akých časoch odporúčam zvážiť aj niektoré pripoistenia. Pokiaľ máte automobil, ktorý už nemá havarijné poistenie, tak osobne by som odporúčal pripoistenie stretu so zverou. A tiež pripoistenie čelného skla. Tu je situácia diskutabilná, nakoľko existuje rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o tom, že poisťovne nesmú vyžadovať pripoistenie čelného skla a praskliny nielen na prednom skle musia preplatiť z PZP. Viac informácií nájdete tu. No je otázne, či sa Vám chce naťahovať s poisťovňou pri súdnom spore.

Tie hlavné pripoistenia sú:

  • stret so zverou
  • pripoistenie čelného skla
  • pripoistenie krádeže vozidla
  • pripoistenie proti živlom
  • pripoistenie výtlkov
  • poistenie krádeže
  • úrazové poistenie vodiča

6. Prejdite si aj asistenčné služby

Asistenčné služby zahŕňajú servis pri nečakanej poruche auta. Môžu obsahovať opravu auta na mieste, výmenu pneumatiky, doplnenie benzínu, odťah do najbližieho servisu, ubytovanie a ďalšie služby nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Niektoré asistenčné služby majú finančný strop a niektoré obsahujú len určité z vymenovaných služieb alebo sa vzťahujú len na územie Slovenska. Preto by ste porovnaniu asistenčnej služby mali venovať pozornosť a zamerať sa na takú kombináciu, ktorá najviac vyhovuje vašim požiadavkám.

7. Referencie

Referencie k plneniu z PZP nájdete na webe veľmi ťažko. Majiteľovi PZP je srdečne jedno ako dlho likviduje daná poisťovňa škodu. Lebo plnenie ide aj tak niekomu inému. Referencie Vám vie poskytnúť skúsený finančný sprostredkovateľ. Ten má skúsenosti s tým, ktorá poisťovňa je v plnení pri PZP „problematická“ a ktorá je „pohodová“.

Rozhodne odporúčame sa namiesto online porovnávačov skôr stretnúť so skúseným finančným sprostredkovateľom. Vie Vám dať množstvo dobrých rád a tipov.

Štítky:
Od roku 2005 sa venujem vyhľadávaniu ľudí, ktorí ktorí si chcú zmeniť život. Pomáham im, aby sa stali špičkovými profesionálmi. Je to moja vášeň.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.