Ako správne poistiť deti?

Dieťa s rukou v sádre

Rodičia detí reagujú na poistenie detí rôzne. Dá sa povedať, že v tejto oblasti sú najväčšie extrémy.  Niektorí rodičia nechcú o poistení ani počuť, iní zas uzatvárajú poistky či iné produkty pre deti aj nad rámec svojich možností a neraz majú deti lepšie zabezpečenie než oni. Ako to teda je?

Čo všetko má obsahovať poistenie detí?

Mohlo by sa zdať, že poistenie detí nie je až tak dôležité, veď deti nie sú zdrojom príjmu do rodiny. Je to skutočne tak?

Sám som otcom dvoch detí. 16 ročného syna a 13 ročnej dcéry. Z vlastnej skúsenosti viem, že deti sú najmä úrazové, niektoré zas viac schytajú choroby. Mali sme už zlomené tri prsty na nohe, zlomený členok, pravú ruku, ľavú ruku tak, že bolo potrebné dávať kliny, prsty na rukách…Moje odporúčanie je: jednoznačne treba pre dieťa kvalitnú poistku. Ako ju však nastaviť?

V prvom rade sa treba rozhodnúť, či chcete dieťatku aj šetriť, alebo iba kryť možné úrazy. Je dôležité uvedomiť si, že na dlhšie obdobie dokáže aj malá čiastka našetriť veľmi zaujímavú sumu. To, či poistná zmluva bude obsahovať aj šetriacu zložka závisí od bonity rodiny. Keď nič iné, je vhodné využiť na platby poistného prichádzajúce rodinné prídavky. Sú určené pre dieťa. Poistné zmluvy s mesačnou platbou približne v tej výške dokážu pokryť nielen úraz ale aj menšie šetrenie.

Z etického hľadiska sa nezvykne dieťa poisťovať pre prípad smrti. Dokonca niektorí finanční partneri toto poistenie ani neumožňujú, resp. majú striktne limitované sumy.

Najideálnejšie je uzavrieť poistnú zmluvu pre dieťa čo najskôr so všetkými základnými pripoisteniami. Zvyčajne sa rodičom dodatočne nechce zmluva upravovať. Ak to však rodinný rozpočet nedovolí, kedy je vhodné pripoistenia doplniť či zvýšiť? Kedy sa najčastejšie riziká zvyčujú?

Ako prvé pripoistenie by mali byť automaticky trvalé následky úrazu, samozrejme s progresiou. Ak sú v rodine predispozície na kritické choroby (žiaľ, sú aj také prípady), odporúčame aj toto pripoistenie.

Kým je dieťatko ešte malé a nechodí, jedným z najdôležitejších pripoistení je hospitalizácia. Pri prípadnej hospitalizácii má pomôcť kompenzovať náklady na ubytovanie rodiča v nemocnici spolu s dieťatkom. Od cca jedného roku, ako dieťatko začne chodiť, je vhodné mať aj aj čas nevyhnutného liečenia úrazu, resp. denné odškodné. A maximálne vtedy tiež trvalé následky úrazu.

Čas prechodu z domáceho prostredia do škôlky je časom častých chorôb. Dieťa je často choré. Na druhej strane je to obdobie, kedy sa buduje imunita dieťaťa. Je to obdobie síce náročné pre rodičov, no treba ním prejsť.

Akonáhle začne dieťa chodiť do školy, jeho poistenie by malo obsahovať trvalé následky úrazu, hospitalizácia, čas nevyhnutného liečenia. Alternatívou je denné odškodné, poistenie zadefinovaných diagnóz, chirurgický zákrok. Nie je možné spoliehať sa len na poistenie v rámci školy!!!

Okolo 10 – 14 roku odporúčam skontrolovať poistné sumy. V danom veku už dieťa vieme, aké rizikové športy, či krúžky navštevuje. Pri futbale, hokeji môžu niektoré poisťovne požadovať prirážky. V danom období je vhodné zvážiť pripoistenie kritických chorôb. Nie, že by riziko ich vzniku rapídne stúplo, ale deti majú veľmi nízke sadzby. Pri vhodne zvolenej poisťovni môže s týmito detskými sadzbami fungovať úrazové poistenie celý produktívny život.

Vek 15 – 19 rokov je najmä u chlapcov veľmi rizikový. Zo štatistík prieskumu výskytu úrazovosti u detí vo veku 3 – 14 rokov, ktorý realizoval Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), vypíýva, že riziko smrti úrazov u chlapcov v danej vekovej kategórii je 3x vyššie ako vo veku 10 – 14 a dokonca 5x väčšie ako v skupine 5 – 9 ročných. Hlavnou príčinou sú dopravné nehody. U dievčat našťastie zvýšenie je len o 50% oproti 10 – 14 ročnej kategórii. V tejto kategórii je vhodné pamätať na kvalitné krytie trvalých následkov úrazu.

Vek 18 rokov je pre niektoré poisťovne hraničný pre použitie detských sadzieb. Môžu požadovať zmenu sadzby z detských sadzieb na sadzby pre dospelých. Tie sú ale drahšie. Sú však aj poisťovne, pre ktoré je dôležitým faktorom návšteva denného štúdia vysokej školy. A tak pri pravidelnom predkladaní potvrdenia o štúdiu je možné detské tarify používať až do 24 – 25 roku veku.

Minimálne po skončení strednej školy je moje odporúčanie, aby malo „dieťa“ už kvalitnú úrazovú poistku, spĺňajúcu všetky kritéria ako majú aj pracujúci ľudia. Podľa dedičných predispozícií by som riešil aj výšku krytia pre prípad smrti, kritické choroby ako aj iné pripoistenia. Lebo nie je nič horšie ako keď človek potrebuje poistnú ochranu, no kvôli zdravotnému stavu už je na niektoré riziká nepoistiteľný.

V žiadnom príprade nemôžeme zabudnúť na pripoistenie oslobodenia od platenia v prípade, ak sa niečo závažné stane rodičom. Sú tu rôzne varianty, treba individuálne posúdiť optimálny výber z nich.

O tom, ako vyskladať najoptimálnejšie úrazové krytie detí je vhodné sa poradiť s odborníkom. Majte na pamäti, že zástupca konkrétnej poisťovne bude vždy tvrdiť, že produkt jeho poisťovne je ten najlepší.

 

Ing. Pavol Krajkovič

Od roku 2005 sa venujem vyhľadávaniu ľudí, ktorí ktorí si chcú zmeniť život. Pomáham im, aby sa stali špičkovými profesionálmi. Je to moja vášeň.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.