Poznáte riziko podpoistenia nehnuteľnosti?

muž rukami chráni dom

Čo znamená termín podpoistenie nehnuteľnosti? Ako sa mu vyhnúť? Na čo treba dávať pozor pri výbere vhodnej poistky?

Na Slovensku je poistená len každá druhá nehnuteľnosť.

Záujem o poistenie nehnuteľnosti a domácnosti na Slovensku v posledných rokoch narastá. Napriek tomu odhadujeme, že len približne polovica ľudí má svoje príbytky poistené a z toho značné množstvo klientov má nehnuteľnosť dokonca podpoistenú. A to je riziko, ktoré si ľudia uvedomia, až keď sa stane poistná udalosť. Pravidelne posielajú na účet poisťovne peniaze v domienke, že platia za ochranu svojho domu. Ale keď nastane nešťastie, z vlastného vrecka nakoniec uhradia väčšiu časť škody. A pritom ani raz za 20 rokov ich platba za poistenie nemeškala. Prečo je to tak?

Podpoistenie môže vzniknúť dvoma spôsobmi.

  • Poistná zmluva je stará a neobsahuje indexáciu.

Mnoho ľudí sa teší, že má ešte „starú“ zmluvu a vďaka tomu platí len malú sumu. Len staré zmluvy sú robené na hodnotu nehnuteľnosti platnú v tej dobe. Cena nehnuteľností však neustále rastie. Čo to znamená, ukážeme na jednom príklade.

Nehnuteľnosť bola postavená v roku 1990. Vtedy stála 25.000 €. Vtedy si majitelia uzatvorili poistnú zmluvu na 25.000 €. Ročná platba za zmluvu je cca 25 €. V roku 2016 je cena domu už 100.000 €. Bolo to vďaka rastu cien nehnuteľností, ale aj vďaka rekonštrukcii a zatepleniu. Majitelia poctivo platia za uvedenú zmluvu. Ani raz s platbou nemeškali. Teraz príde k prívalovému dažďu, kvôli čomu voda dom podmyje. Statik vyhlási, že uvedený dom je potrebné zrútiť. Celková škoda je vo výške 100% z hodnoty nehnuteľnosti. Poistná suma domu je 25.000 €. Poisťovňa je zo zákona povinná skúmať hodnotu nehnuteľnosti v čase poškodenia. A zistí, že jej hodnota je 100.000 €. Koeficient podpoistenia je: 25.000/100.000 = 0,25Plnenie poisťovne bude iba 0,25 z poistnej sumy t.j. 0,25*25.000 = 6.250 €. A tak klienti dostanú niečo viac ako 6.000 €. Z toho si nielen nepostavia nový dom, ale nekúpia ani byt. Klienti síce ušetrili cca 75 € ročnej platby. No kvôli zruba 6 € mesačne teraz nemá kde bývať.

  • Zle stanovená poistná suma pri uzatváraní poistky.

Tento prípad môže nastať, ak klient chce silou mocou ušetriť pri platbe poistného. Síce krátkodobo sa mu to môže zdať ako dobrá cesta. Až kým nenastane poistná udalosť. Vtedy bude poisťovňa plniť v tom istom pomere v akom je pomer poistnej sumy a ceny nehnuteľnosti.

Podobná situácia môže nastať pri kúpe nehnuteľnosti na hypotekárny úverBanke zvyčajne stačí uzatvoriť poistnú zmluvu na výšku hypotéky. A tak pri kúpe nehnuteľnosti vo výške 100.000 € a výške hypotéky v sume 70.000 €, banke stačí postná suma vo výške 70.000 €. No v danom prípade je nehnuteľnosť podpoistená od začiatku.

  • Na čo je potrebné pamätať?

Za uplynulých 15 rokov sa výrazne zmenili klimatické podmienky, čo má za následok prívalové dažde, záplavy, povodne a víchrice. Aj preto je dôležité mať správne nastavenú poistnú sumu.

  1. Uzatvárať poistenie nehnuteľnosti podľa m2. Vtedy riziko podpoistenia na seba preberá poisťovňa.
  2. Uzatvárať poistnú sumu vrátane indexácie. Indexácia je zvýšenie ceny nehnuteľnosti v dôsledku medziročného vývoja cien. Je pravda, že tým sa zvyšuje aj poistné, no ide spravidla iba o malé sumy.
  3. V prípade, že zmluva nemá v sebe zakomponovanú indexáciu, je vhodné raz za 4-5 rokov si nechať skontrolovať poistnú sumu u odborníka.
  4. Brať do úvahy aj fakt, že ak sa poistná udalosť opakuje, môže poistovňa dané riziko vylúčiť z poistenia.
  5. Sú poisťovne, ktoré majú spracované povodňové mapy. V uvedených lokalitách Vám preto nepoistia riziko povodní.
  6. Zbytočne nešetriť na poistení. Ak má poisťovňa viacero modulov krytia, vybrať si ten najkomplexnejší. Minimalizuje sa tým riziko, že poisťovňa nebude plniť kvôli chýbajúcemu pripoisteniu.
  7. Síce je to mimo problematiky podpoistenia, no odporúčame mať v rámci poistenia nehnuteľnosti aj zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Neraz to chýba. Pritom je mnoho poistných udalostí, keď napr. Vaše strhnutá strecha poškodí susedov dom či auto..

A ešte jedna rada na záver. Pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti sa obráťte radšej na odborníka. Ideálne finančného makléra, ktorý spolupracuje s viacerými poisťovňami.

 

Ing. Pavol Krajkovič

Od roku 2005 sa venujem vyhľadávaniu ľudí, ktorí ktorí si chcú zmeniť život. Pomáham im, aby sa stali špičkovými profesionálmi. Je to moja vášeň.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.