19.12. 2015

Elena Krajkovičová

Volám sa Ing. Elena Krajkovičová. Som vydatá, mám dve dospievajúce deti. Ako finančná maklérka pôsobím od roku 2005. Svoju profesiu beriem ako poslanie – pomoc ľuďom. Práve tento fakt bol a je pre mňa rozhodujúci. Je pre mňa pritom neoceniteľné, že...

Ing. Pavol Krajkovič
19.12. 2015

Pavol Krajkovič

Volám sa Ing. Pavol Krajkovič. Od roku 2005 pôsobím ako finančný konzultant. Pomáham klientom pri výbere a nastavení finančných produktov, tak aby produkty pracovali v ich prospech.

Chcem úspech
15.12. 2015

Chcem-úspech

Projekt Chcem-úspech vznikol z viacero dôvodov. Jedným je zvyšovanie finančnej gramotnosti našich klientov ako aj bežných ľudí. Druhým je možnosť získavať komplexné a aktuálne informácie z finančného trhu. Tretím dôvodom je pomôcť k osobnostnému rozvoju.

Žena s deiťaťom v náručí
7.12. 2015

Štátny príspevok pre mladých od 01.01.2016

Možnosť získať štátny príspevok pre mladých má od januára 2016 šancu získať menej ľudí. Aké sú podmienky?