Investovanie v podielových fondoch

Zhodnotíme Vaše peniaze

Prečo Vaše úspory nedosahujú zisky? Prečo  a pre koho je investovanie vhodné? Aké sú možnosti? Na čo si treba dávať pozor?

Kde dosiahnuť zaujímavý výnos?

Ľudia sa snažia šetriť, vytvoriť si  rezervy pre deti, či pre seba, príprava na dôchodok, vytvorenie rezervy na predčasné vyplatenie hypotéky. Využívajú pri tom predovšetkým bankové produkty, termínované účety, či ešte aj vkladné knižky.

V súčasnej dobe extrémne nízkych úrokových sadzieb ľudia si s hrôzou uvedomujú, že ich peniaze stagnujú či dokonca strácajú na hodnote. Mnoho z nich preto hľadá produkt, kde by mohli dosiahnuť vyššie zhodnotenie ako na bankových produktoch. No nie každý dokáže nájsť vhodné riešenie. A tak sa môže stať, že ich úspory bude požierať inflácia.

Riešením pre týchto ľudí môžu byť aj podielové fondy. Z dlhodobého hľadiska dosahujú vyššiezhodnotenia ako bankové produkty. Nedá sa však povedať, že investovanie do fondov je vhodné pre každého, najmä keď sa vopred neporadí s odborníkom o časovom horizonte, zvolenej stratégii.

 

Na začiatok pár slov o tom, čo je to podielový fond.

Podielový fond je majetok pozostávajúci najmä z cenných papierov a peňažných prostriedkov, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov. Ich vlastnícke práva k majetku v podielovom fonde sú reprezentované podielovými listami a každému investorovi patrí časť majetku zodpovedajúca výške jeho investície. Podielový fond vzniká tak, že veľké množstvo malýchinvestorov vloží svoje úspory na jedno miesto  do fondu a zverí ich do správyprofesionálnemu správcovi -tzv. správcovskej spoločnosti. Z veľkého počtu malých súm sa zloží spolu veľká suma peňazí, ktorú správca investuje do cenných papierov v súlade s vopred stanovenou investičnou stratégiou. Do podielového fondu môže investovať neobmedzené množstvo ľudí. Každý vkladateľ má vo fonde svoj podiel, ktorým sa podieľa na všetkých investíciách fondu aj výnosoch z nich.

 

Podľa toho kam investujú podielové fondy svoje aktíva rozdeľujeme ich na:

 • fondy peňažného trhu
 • dlhopisové fondy
 • zmiešané fondy
 • akciové fondy
 • fondy fondov

Fondy peňažného trhu.Investujú do krátkodobých cenných papierov. Sú to najmä štátne pokladničné poukážky, rôzne termínované úložky. Patria medzi najkonzervatívnejšie (t.j. najbezpečnejšie) podielové fondy. Neponúkajú vysoký výnos, no nehrozia v nich ani vysoké straty. Sú vhodné pre začínajúcich investorov. Existujú dokonca fondy, v ktorých je možné zriadiť trvalé príkazy na platby.

Dlhopisové fondy. Investujú do dlhových cenových papierov so splatnosťou viac ako jeden rok. Môže ísť o štátne či korporátne dlhopisy. Dlhopisy sú zvyčajne vnímané ako relatívne bezpečné. Ich výnos býva vyšší ako na fondoch peňažného trhu.

Zmiešané fondy. Ako aj z ich názvu vyplýva investujú do dlhopisov a akcií. Ich pomer záleží na správcovi a zvolenej investičnej stratégii. Svojou rizikovosťou ale aj výnosom sa radia pomedzi dlhopisové a akciové fondy.

Akciové fondy. Investujú do akcií jednotlivých podnikov. Patria medzi najdynamickejšie podielové fondy. Na jednej strane ponúkajú najvyšší výnos, na druhej strane aj naväčšie riziko poklesov. Aj preto je veľmi dôležité určiť ten správny pomer Vašej investície do jednotlivých typov fondov.

Fondy fondov. Volajú sa tiež aj strešné fondy. Inestujú do iných fondov. Vďaka tomu ešte viac rozkladajú riziko spojené s investovaním.

 

Pri investovaní je dôležité si uvedomiť, niekoľko základných pravidiel.

 1. Investujte zásadne iba pravidelne
 2. Vyvarujte sa emóciam pri investovaní
 3. Rozkladajte riziko
 4. Neinvestujte všetky voľné zdroje iba do podielových fondov
 5. Cieľom investovania musí byť viac ako iba snaha získať vyšší výnos
 6. Neverte „predajcom“, keď ponúkajú fondy iba na základe minulej výkonnosti

Ale o tom ešte viac nabudúce. Na záver jedno odporúčanie. S prípravou Vašej stratégie investovania sa obráťte na kvalitného finančného makléra.

 

Ing. Pavol Krajkovič

Od roku 2005 sa venujem vyhľadávaniu ľudí, ktorí ktorí si chcú zmeniť život. Pomáham im, aby sa stali špičkovými profesionálmi. Je to moja vášeň.

Financie pod kontrolou?

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.