Dosiahnite svoje ciele ...

Menežér

 

 • Náplň (druh) práce
  Vedenie obchodného tímu s cieľom zabezpečovať jeho rozvoj, vedenie, motiváciu a rast
  • Aktívne vyhľadávanie a oslovovanie potencionálnych spolupracovníkov. 
  • Udržiavanie obchodných kontaktov, starostlivosť o kľúčových zákazníkov. 
  • Zodpovedanie za dosahované obchodné výsledky spolupracovníkov.
  • Plánovanie obchodných cieľov. 
  • Uzatváranie zmlúv o spolupráci a následná starostlivosť o nových spolupracovníkov.
  • Vedenie vstupných náborových a výberových pohovorov s cieľom identifikovať vyhovujúcich uchádzačov. 
  • Samostatné vedenie pracovných pohovorov v sídle spoločnosti. 
  • Podporovanie spolupracovníkov pri riešení problémov formou štruktúrovaných otázok, reflexie, návrhov a spätnej väzby. 
  • Napomáhanie pri realizácii plánov a zámerov. 
  • Podporovanie osobného rozvoja a sebavzdelávania. 
  • CIEĽ = VYTVORIŤ DO 6 MESIACOV OBCHODNÝ TÍM O POČTE cca. 6 ľudí a viac.
 • Ponúkané výhody
  - Flexibilný pracovný čas
  - Garantovaná kariéra
  - Prepracovaný systém odborného vzdelávania
  - Vzdelávanie zamerané na osobný rozvoj
  - Výborný kolektív s dobrými vzťahmi
  - Firmou platene dovolenky aj viac krát ročne
  - Jasná vízia spoločnosti
  - Pôsobnosť v 14 krajinách Európy
  - Viac ako 49 ročné skúsenosti
  - Jedinečný Allfinanz koncept 
 • Všeobecné spôsobilosti
  - vedenie ľudí
  - motivovanie ľudí
  - tímová práca
  - analyzovanie a riešenie problémov
  - samostatnosť
  - osobnostný rozvoj
 • Osobnostné predpoklady
  - cieľavedomosť
  - spoľahlivosť
  - komunikatívnosť
   ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
  - iniciatívnosť

Charakteristika
Sme súčasou firmy s medzinárodným know – how. Pôvodne nemecká spoločnosť, dnes holding pôsobiaci v 14 krajinách Európy. Patríme k lídrom vo svojej oblasti. Spolupracujeme so spoločnosťou Objektive Vermogensberatung, A.G. Firma pôsobí v oblasti ekonomického plánovania, spracovávania finančných a ekonomických analýz a v obchodnom a manažérskom vzdelávaní. Dlhoročné pôsobenie firmy v celoeurópskom meradle dáva základ pre vytvorenie stabilných pracovných pozícií s možnosťou dynamického rastu.

Ing. Pavol Krajkovič

Vaša ponuka ma zaujala

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů